Припинення юридичної особи

Юридична особа відповідно до Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) припиняється у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу) та ліквідації, за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, — за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

Стаття відкрита для передплатників