Проходження служби у військовому резерві

Відповідно до частини 2 статті 27 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232 (далі — Закон № 2232) у запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і які не досягли граничного віку перебування в запасі. Вони перебувають на військовому обліку в районних (міських) військових комісаріатах та відповідних органах інших військових формувань.

Стаття відкрита для передплатників