Запитання–відповідь

Застосовуючи професійні назви робіт, які містяться в Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП), слід ураховувати певні прикладні підходи. Так, у КП є низка професійних назв робіт, які записані з використанням дужок. Наприклад, професійна назва роботи (посада) «Директор (начальник, інший керівник) підприємства» (код КП 1210.1) містить складову професійної назви роботи й у такій редакції не застосовується. У штатному розписі потрібно вказати конкретну назву посади, обравши одну із зазначених, наприклад «Директор».

Стаття відкрита для передплатників