Як оформити заміщення працівника, що йде у відпустку для догляду за дитиною до 3 років?

Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (частина третя ст. 179 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) та частина перша ст. 18 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР; далі — Закон № 504).

Стаття відкрита для передплатників