Скорочення штату працівників: хто має перевагу в залишенні на роботі

Відповідно до частини 3 статті 64 Господарського кодексу України підприємство, установа, організація (далі — підприємство) самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. А отже, в разі виробничої потреби періодично може вносити певні зміни як до організаційної структури, так і до штатного розпису, при цьому скорочувати чи, навпаки, розширювати чисельність або штат працівників.

Стаття відкрита для передплатників