10 найпоширеніших помилок у складанні та веденні табеля обліку використання робочого часу

Табель обліку використання робочого часу (далі — Табель) — документ первинного обліку, який потрібен для обліку використання робочого часу всіх категорій працівників, а також для контролю над дотриманням працівниками установленого режиму роботи, отримання даних про відпрацьований час, розрахунків з працівниками із заробітної плати, складання статистичної звітності.

Стаття відкрита для передплатників