П’ять основних правил видачі та оформлення листка непрацездатності

Листок непрацездатності (далі — ЛН) — це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв’язку з непрацездатністю та матеріальним забезпеченням застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності (п. 1 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406; далі — Інструкція № 532).

Стаття відкрита для передплатників