Чи можна не видавати накази, замінивши їх заявами з грифом «має силу наказу»?

Складання та видання наказів з кадрових питань, а саме наказів про відпустки, передбачено Типовою інструкцією з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55, Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах i організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5 (далі — Правила № 1000/5), а також наказом Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 5 грудня 2008 року № 489, яким затверджено та введено в дію з 1 січня 2009 року типові форми первинної облікової документації підприємств, установ, організацій (далі — підприємство), зокрема типову форму № П-3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки».

Стаття відкрита для передплатників